APK Keuring

De APK is in heel Europa wettelijk verplicht. Bij de APK wordt de auto getest op veiligheid en milieueisen. Zo moeten de remmen goed zijn en mag de auto niet teveel vervuilende stoffen uitstoten.
Sinds 1 januari 2008 is de frequentie van de APK voor personenauto’s en lichte bestelauto’s die op benzine rijden omlaag gegaan. Dit is één maal in vier jaar, dan wordt het twee maal per twee jaar en na acht jaar jaarlijks, dus 4-2-2-1-1. De nieuwe regeling geldt voor auto’s vanaf bouwjaar 2005. Voor auto’s die op diesel of LPG rijden blijft, vanwege de verkeersveiligheid en het milieu, de oude frequentie gehandhaafd, dus 3-1-1.

APK door Verkaik Waarder

U kunt uw auto alleen laten keuren bij autobedrijven in Nederland die door de RDW zijn erkend, dus ook bij Autobedrijf Verkaik. Om de kwaliteit te waarborgen, houdt de RDW met steekproeven toezicht op de uitvoering van de APK-keuring. Ook moet de keurmeester aan wettelijk vastgestelde eisen voldoen. Na de keuring ontvangt u een keuringsrapport. Daarin staat of uw auto is goedgekeurd of dat er bepaalde mankementen zijn die eerst verholpen moeten worden. Bij de APK wordt onderzocht of uw auto aan de minimale veiligheids- en milieueisen voldoet.